Accent vso

Accent verzorgt op 2 locaties in Rotterdam Noord en Zuid voortgezet speciaal onderwijs (VSO). Met een veilige leeromgeving, een rijk lesprogramma en een gedreven schoolteam bereiden we leerlingen stap voor stap voor op een kleurrijke toekomst en een zo zelfstandig mogelijk bestaan in de maatschappij.

Kleurrijke toekomst

De ene leerling kan later werken in het bedrijfsleven. De andere leerling stroomt uit naar begeleide dagbesteding. Ons onderwijs is erop gericht om leerlingen maximaal te ontwikkelen binnen de eigen mogelijkheden zodat zij actief en zo zelfstandig mogelijk deel kunnen nemen aan de maatschappij.

Veel persoonlijke individuele aandacht

Leerlingen krijgen naast bijvoorbeeld rekenen en Nederlands veel praktijklessen aangeboden. Zelfredzaamheid en zelfstandigheid  wordt gestimuleerd en er is veel aandacht voor sociale vaardigheden. Veiligheid, herhaling en structuur door vaste patronen zijn noodzakelijk en in alle lessen belangrijk. De klassen bestaan uit maximaal 12 leerlingen en in elke klas is er naast een groeps- of vakdocent een onderwijsassistent aanwezig, zodat de leerlingen veel individuele aandacht krijgen.

Op Accent gaan we uit van de individuele mogelijkheden van onze leerlingen en stemmen onze begeleiding en ons onderwijs daarop af. Er is extra specialistische begeleiding van een orthopedagoog en een ondersteuningcoördinator aanwezig zodat alle leerlingen specialistische of intensieve begeleiding kunnen krijgen om tot leren te komen.

Nieuws

ICT-les van Smartbuzz

ICT-les van Smartbuzz

De leerlingen van leerjaar 1 t/m 4 hebben een speciale les gevolgd van “Smartbuzz”. Deze les stond in het teken van sociale media, mijn welzijn, algoritmes, respect, rechten en hoe het zit met toestemming geven voor bijvoorbeeld de gebruiksvoorwaarden van een site als Facebook. Het was beslist geen saaie les want deze les werd gegeven door mentalis Michel.

Portfolio bewijzen

Portfolio bewijzen

Alle leerlingen ontvangen in het brancheonderwijs een bewijs van vak vaardigheden die behaald zijn. In het vrijetijdsonderwijs ontvangen de leerlingen een bewijs van deelname. De komende maanden zullen leerlingen meer bewijzen gaan behalen zodat zij hun portfolio verder gaan vullen met hun geleerde vaardigheden.

Technieklessen

Technieklessen

Wat gaaf! Leerlingen maken hun eigen werkbank op Boerderij Het Lansingerland. Om houtproducten te kunnen maken op boerderij Lansingerland mogen wij in de stal onze eigen werkruimte inrichten. Leerlingen hebben van balken en oude deuren een mooie werkbank gemaakt.

Ets je verleden

Ets je verleden

Op donderdag 10 februari ging eindelijk de eerste excursie van dit schooljaar wel door. In het oude Delfshaven volgden de leerlingen van klas 1 en 2, apart van elkaar, de workshop etsen. In de Fabriek gelegen aan de Schie leerden de leerlingen hoe te etsen.

Vrijetijdsonderwijs

Vrijetijdsonderwijs

Op woensdagmorgen komen enkele leerlingen naar de Oranjekerk, onder begeleiding, om daar te leren spelen in een band. Dit gebeurt onder de leiding van Stichting Groev! Op de foto’s kunt u zien wat er zoal geleerd wordt!

Docententeam VSO Op Zuid doet aan Kunst en Cultuur op studiedag

Docententeam VSO Op Zuid doet aan Kunst en Cultuur op studiedag

Alle personeelsleden van Accent VSO op Zuid namen afgelopen maandag 1 november deel aan een studieochtend Kunst en Cultuur. Het gehele team volgde een vijftal workshops: Dans van mevrouw Chantal Chapusot van FreetoMove, Muziek van de heer Benjamin Elshout, Theater als middel van de heer René Koenegras, Textiel van docente mevrouw Petra Vink en Kunst van mevrouw Marie-Jose van Acker.

Pasen 2021

Pasen 2021

Op maandag 22 maart en dinsdag 23 maart hebben alle leerlingen op Accent VSO op Zuid deelgenomen aan de jaarlijkse paasviering. De paasviering werd dit schooljaar vanwege COVID-19 in alle klassen apart gevierd. In de klassen werd er ook aandacht besteed aan het paasverhaal.

Accent VSO Op Zuid is nu ook een Gezonde School

Accent VSO Op Zuid is nu ook een Gezonde School

We zijn hartstikke trots en blij, want Accent VSO Op Zuid heeft het vignet Gezonde School behaald! Met dit vignet laten wij zien dat onze school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen.