Home | VSO | Vakken | Op Zuid

Op Zuid

Speciaal onderwijs

Leerlingen krijgen algemene vakken en praktijkvakken. Daarnaast bieden wij verschillende extra’s aan. Afhankelijk van het ontwikkelingsprofiel van de leerlingen kunnen zij ervaringscertificaten (EVC)  behalen voor verschillende praktijkvakken.

ALGEMENE VAKKEN O.A.

 • Godsdienst
 • Nederlands
 • Rekenen
 • Aardrijkskunde
 • Geschiedenis
 • Biologie

Praktijkvakken

 • Techniek
 • Consumptieve Technieken
 • Facilitaire dienstverlening
 • Groen
 • Handel en Economie
 • Zorg en Welzijn

Elke week is er een oefentherapeut van ‘In Balans Oefentherapie’ op school aanwezig. 

Topacademies

Als het past bij het ontwikkelingsprofiel kunnen leerlingen deelnemen aan een topacademie. Een topacademie gaat verder dan een gewone stageplek. Leerlingen lopen gemiddeld 2 dagen per week stage en krijgen 1 dag per week les van een docent bij het bedrijf.  Zie de website topacademies voor meer informatie.                                                                                      

Extra's

 • Onze school participeert in 3 topacademies: vakscholen bij een bedrijf waar leerlingen worden opgeleid tot vakmensen. De topacademies zijn: Groen i.s.m. Binder en Van der Spek, Metaal i.s.m. Ferro-fix en schoonmaak i.s.m. CSU.
 • Zedemo lessen voor het oefenen van (fijn)motorische handvaardigheden.
 • Carroussellessen op gebied van wonen en vrijetijdsbesteding zoals drama, muziek, kunst en koken.
 • Elke woensdag en vrijdag sport, spel en dans.
 • Programma Willie Webwijs, waar leerlingen veilig leren omgaan met internet.
 • Lessen rationele en seksuele vorming (RSV)
 • Lessen actief burgerschap en sociale integratie.

Veelgestelde vragen

Zijn er ook keuzevakken?

Nee, er zijn (nog) geen keuzevakken. In principe volgen alle leerlingen dezelfde vakken, op een eigen niveau.

Waarom geeft de school RSV lessen?

Om onze leerlingen op te leiden tot weerbare en zelfredzame burgers besteden wij aandacht aan de rationele en seksuele vorming.

Locaties

(voorheen VSO De Regenboog)

(voorheen VSO AJ Schreuder)