1. Home
 2.  | 
 3. VSO
 4.  | 
 5. Vakken
 6.  | Op Zuid

Op Zuid

Speciaal onderwijs

Leerlingen krijgen algemene vakken en praktijkvakken. Daarnaast bieden wij verschillende extra’s aan. Afhankelijk van het ontwikkelingsprofiel van de leerlingen kunnen zij ervaringscertificaten (EVC)  behalen voor verschillende praktijkvakken.

ALGEMENE VAKKEN O.A.

 • Godsdienst
 • Nederlands
 • Rekenen en Wiskunde
 • Wereldoriëntatie
 • Engels 
 • Seksualiteit en relaties
 • Burgerschap
 • Sociale vaardigheden
 • Zedemo

Praktijkvakken

 • Techniek
 • Consumptieve Technieken
 • Facilitaire dienstverlening
 • Groen
 • Handel en Economie
 • Zorg en Welzijn schoonmaak
 • Zorg en Welzijn textiel

Elke week is er een oefentherapeut van ‘In Balans Oefentherapie’ op school aanwezig. 

TOP Academies

Als het past bij het ontwikkelingsprofiel kunnen leerlingen deelnemen aan een TOP Academie. Een TOP Academie gaat verder dan een gewone stageplek. Leerlingen lopen gemiddeld 2 dagen per week stage en krijgen 1 dag per week les van een docent bij het bedrijf.  Zie de website Top Academies voor meer informatie.

Extra's

 • Zedemo lessen voor het oefenen van (fijn)motorische handvaardigheden.
 • Carroussellessen op gebied van wonen en vrijetijdsbesteding zoals drama, EHBO, muziek, kunst en koken.
 • Elke vrijdag sport, spel en dans.
 • Programma Willie Webwijs, waar leerlingen veilig leren omgaan met internet.
 • Lessen rationele en seksuele vorming (RSV)
 • Lessen actief burgerschap en sociale integratie.

Veelgestelde vragen

Waarom geeft de school RSV lessen?

Om onze leerlingen op te leiden tot weerbare en zelfredzame burgers besteden wij aandacht aan de rationele en seksuele vorming.

Locaties

(voorheen VSO De Regenboog)

(voorheen VSO AJ Schreuder)