1. Home
  2.  | 
  3. Accent
  4.  | Algemeen

Algemeen

Op 2 locaties in Rotterdam verzorgt Accent Voortgezet Speciaal Onderwijs. Deze locaties horen bij de CVO Accent organisatie. Binnen Accent VSO krijgen leerlingen les op hun eigen niveau en in hun eigen tempo. We houden rekening met de mogelijkheden van iedere leerling.

Kleine klassen, veel begeleiding

Bij Accent VSO krijgen leerlingen in kleine klassen van maximaal 12 leerlingen les. Iedere leerling heeft een vaste docent. Daarnaast is  een assistent in de klas aanwezig bij de vakken rekenen en lezen, en bij de interne stages. Hierdoor kan er in kleine groepjes gewerkt worden en is er voor elke leerling veel persoonlijke aandacht en begeleiding.

Iedereen is welkom

Beide locaties van Accent VSO zijn christelijke scholen die openstaan voor andere geloven. Op onze scholen zie je dan ook jongeren van verschillende achtergronden en afkomst bij elkaar. Waarden als respect, verantwoordelijkheid en geborgenheid bepalen hoe we met elkaar omgaan. Aan de hand van de methode Leefstijl doen onze leerlingen samen activiteiten en opdrachten die leren hoe zij goed met elkaar omgaan.

Wat vinden wij belangrijk?

Wij willen kleur geven aan de toekomst van onze leerlingen en leerlingen zien stralen. Met ons onderwijs willen we onze leerlingen niet alleen een solide basis geven voor een zo zelfstandig mogelijk bestaan in de maatschappij, maar ook een gelukkig bestaan. Wij kijken en luisteren daarom goed naar onze leerlingen. Wat kunnen zij aan? Waar beleven zij plezier aan? Welke ondersteuning hebben zij nodig voor een kleurrijke toekomst? Vervolgens sluiten we ons onderwijs hierop aan. 

Voor nieuwe leerlingen

  • Voor de zomervakantie maken nieuwe leerlingen kennis met hun docent en hun nieuwe klas.
  • Voor de zomervakantie kunnen nieuwe leerlingen proeflessen volgen. 
  • Als het mogelijk is, plaatsen we nieuwe leerlingen bij bekenden in de klas (vriend/klasgenoot). Geef deze wens wel direct duidelijk aan bij de aanmelding op onze school. 

Samenwerking scholen

Accent geeft ook praktijk- en avondonderwijs in de regio Rotterdam. Dit kan een mooie aansluiting zijn voor sommige leerlingen op het vso. Daarnaast kunnen onze leerlingen profiteren van het totale onderwijsaanbod van Accent. We kunnen lessen van het praktijkonderwijs aanbieden aan leerlingen die meer uitdaging nodig hebben. Ook hebben we een specifieke vso-praktijkonderwijs groep. Om de leerlingen van deze groep het maximale aan ontwikkeling te kunnen bieden, werken we intensief samen met de Accent praktijkscholen.

Het is mooi om leerlingen te zien groeien. Het is nog mooier als ze dit zelf gaan inzien en trots op zichzelf zijn.

INNOVATIEFONDS

Onze school participeert in het Innovatiefonds PROVSO.WORKS. Dit Innovatiefonds maakt innovatieve en vernieuwende arbeidstoeleidingsprojecten mogelijk gericht op jongeren in het PrO en vso. Je leest hier meer over het doel, hoe een projectaanvraag werkt en wie er namens Accent in de stuurgroep zit.