1. Home
  2.  | 
  3. Scholen
  4.  | 
  5. Op Zuid
  6.  | Contact

Contact

Accent VSO Op Zuid

Pythagorasweg 80
3076 AJ Rotterdam
Tel: 010 – 293 08 08
vso-opzuid@cvoaccent.nl

Accent VSO Op Zuid

vestigingsdirecteur

mevr. S. Wennekendonk 
Vestigingsdirecteur

Onderwijsteam

dhr. W. van Roosendaal
Stagecoördinator

mevr. I. Poot
Orthopedagoog

vacature
Ondersteuningscoördinator

administratie

mevr. A. Jeelof
administratie
(ma t/m do. van 8:00 tot 14:00 uur)

EXTERNE DESKUNDIGEN

mevr. L. Betlem
Oefentherapeut

mevr. A. Sederel 
Maatschappelijk werkster