1. Home
  2.  | 
  3. Scholen
  4.  | 
  5. Op Zuid
  6.  | Contact

Contact

Accent VSO Op Zuid

Pythagorasweg 80
3076 AJ Rotterdam
Tel: 010 – 293 08 08
vso-opzuid@cvoaccent.nl

Accent VSO Op Zuid

vestigingsdirecteur

mevr. S. Wennekendonk 
Vestigingsdirecteur

Ondersteuningsteam

dhr. W. van Roosendaal
Stagecoördinator

mevr. I. Poot
Orthopedagoog

mevr. W. Booij
Ondersteuningscoördinator

Mevr. L. Huyben
Branchecoördinator

administratie

mevr. A. Jeelof
administratie
(ma t/m do. van 8:00 tot 14:00 uur)

EXTERNE DESKUNDIGEN

mevr. L. Betlem
Oefentherapeut

mevr. A. Sederel
Maatschappelijk werkster

dhr. R. Koenegras 
Docent theater als middel

mevr. M. Eduarda
Docent lichamelijke opvoeding

SOCIAL MEDIA

VERTROUWENSPERSOON CVO ACCENT

De externe vertrouwenspersoon van CVO Accent is Mevrouw Carin Naber Van Halm, zij is een LW erkend vertrouwenspersoon.

Tel. 06 - 45 37 88 62
e-mail info@nabervanhalm-consultancy.nl