1. Home
  2.  | 
  3. VSO
  4.  | Stage-informatie voor bedrijven

Stage-informatie voor bedrijven

Met een stagiair van Accent VSO haalt u tijdelijk een gemotiveerde jongere in uw bedrijf. Bovendien biedt de stageperiode de kans om een jongere goed te leren kennen en op te leiden tot een waardevolle toekomstige werknemer voor uw bedrijf of instelling.

Accent VSO verzorgt op 2 locaties in de Rotterdamse regio voortgezet speciaal onderwijs (vso) voor jongeren van 12 t/m 18 jaar. Op onze scholen leren jongeren vooral door praktijkervaringen op te doen. Dit doen we door onze leerlingen al vroeg kennis te laten maken met de diverse branchegroepen zoals Facilitaire dienstverlening en Zorg, Groen, Handel en Economie, Techniek en Consumptieve technieken.

In de loop van hun opleiding krijgen de leerlingen steeds meer praktijk ten opzichte van theorie-onderwijs aangeboden.

Diverse Branches

Leerlingen volgen praktijklessen in een branche. Tijdens deze lessen leren de leerlingen vakspecifieke vaardigheden én algemene vaardigheden die op elke werkplek of thuis van pas komen. Naast de lessen op school worden er ook activiteiten buiten school georganiseerd om ‘levensechte’ ervaringen op te doen. Zo kunnen leerlingen voor Consumptieve Technieken een maaltijd verzorgen voor het nabijgelegen verzorgingshuis.

Op deze wijze bereiden wij de leerlingen voor om in een bedrijf te gaan werken, op een arbeidsmatige dagbesteding en op een zo zelfstandig mogelijk bestaan in de maatschappij.

Onze leerlingen willen graag iets betekenen in het échte leven. Zij zijn daarom heel gemotiveerd om stage te lopen. Doel van de stage is om te kijken of het werk bij hen past en om de benodigde werknemers­vaardigheden  te ontwikkelen.

Waarom een Accent-leerling als stagiair?

• U breidt uw team tijdelijk uit met een gemotiveerde jongere.
• U haalt een potentiële werknemer van een nieuwe generatie in huis.
• U geeft een jongere, die vooral leert door te doen, een kans.
• U vergroot de diversiteit op uw werkvloer.
• U werkt samen met de stagebegeleider/jobcoach, die de leerling begeleidt en coacht.

Top academie

Een TOP Academie is een vakschool bij een bedrijf. Leerlingen krijgen les van vakmensen bij bedrijven die meewerken aan de TOP Academie. Dit gaat verder dan een gewone stageplek. Op ieder bedrijf zijn namelijk ook docenten van de eigen school of van één van de andere VSO-scholen uit Rotterdam aanwezig die vakgericht lesgeven en de leerlingen begeleiden. Meer informatie: www.topacademies.nl

Diverse stages

Leerlingen lopen diverse stages gedurende hun opleiding, bijvoorbeeld in de keuken, het technieklokaal, zorginstellingen, de tuin, het magazijn, een kringloopwinkel, een (kinder)boerderij  of in de facilitaire dienst. Zij krijgen daarbij begeleiding van de stagebegeleider/jobcoach.

stagebegeleider / jobcoach

Iedere leerling heeft een stagebegeleider/jobcoach. Hij/zij onderhoudt het contact met het stagebedrijf en bespreekt bij de start en tijdens de stageperiode met het stagebedrijf wat er van de leerling mag worden verwacht en welke begeleiding hij/zij nodig heeft. Tussentijds bezoekt de stagebegeleider/ jobcoach minstens één keer per zes weken het stagebedrijf om de voortgang te bespreken.

Belangrijk voor onze leerlingen is dat het werk overzichtelijk en routinematig is. Herhalen van taken vergroot de zelfstandigheid van de leerling.

Uw bedrijf als stagebedrijf

Wat is er nodig om een stagebedrijf te worden? Allereerst is het belangrijk dat uw bedrijf een goede, veilige werkplek kan bieden en een functie die past bij het niveau van onze leerlingen. Probeer daarom zo goed mogelijk een profiel te maken van de functie-eisen. Moet een leerling bijvoorbeeld met een machine werken of klanten te woord staan? Is er ruimte voor de leerling om werknemersvaardigheden aan te leren zoals op tijd komen, zelf opstarten en omgaan met kritiek?

Op basis van het profiel kan de school bepalen of/en voor welk soort stage uw stagebedrijf geschikt is. De school selecteert vervolgens de geschikte kandidaat-leerling en maakt een afspraak voor een kennismakingsgesprek. Samen met de leerling stellen we een aantal algemene doelen op t.b.v. het ontwikkelen van werknemersvaardigheden en dagbestedingsvaardigheden op de stageplek.

Uw bedrijf aanmelden

Ik heb interesse voor de locatie:

10 + 2 =

Wij nemen z.s.m. contact met u op om een afspraak te maken voor een persoonlijk gesprek.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie, kunt u natuurlijk ook contact met ons opnemen.

ONZE STAGIAIRES

Veel gestelde vragen

Wat is vanuit het stagebedrijf nodig?

• Een vaste stagebegeleider die de stagiair helpt bij het werk en die ook contactpersoon voor de school is.
• Regelmatig geven van heldere instructies en positieve feedback aan de leerling.
• Een plezierig leerklimaat waarin alle werknemers de leerling helpen ‘het zelf te kunnen’.
• Bij verzuim contact opnemen met de stagebegeleider/jobcoach.
• Dagelijks invullen van het stagelogboek.
• Overleg met de stagebegeleider/jobcoach over de vooruitgang van de leerling en signaleren van problemen.

Naast de stage gaat de leerling naar school. Ook tijdens de schooltijd werkt de leerling aan zijn/haar stagedoelen. Het is daarom belangrijk dat het stagebedrijf aan de stagebegeleider/jobcoach doorgeeft, waarin de stagiair zich nog verder moet ontwikkelen.

Wat gebeurt er na de stage?

Wilt u na de stage een leerling als werknemer in dienst nemen? Informeer dan bij de school naar de financiële regelingen waar uw bedrijf van zou kunnen profiteren. De school volgt en/of begeleidt de leerling nog 2 jaar nadat hij/zij de school heeft verlaten (nazorg). 

Werken jullie met een stageovereenkomst?

Bij elke stage wordt een stageovereenkomst afgesloten. Hierin staan onder meer de duur van de stageperiode, de werktijden en het aantal uur per week vermeld. Hou er rekening mee dat een leerling tijdens de vakantieperioden en feestdagen vrij is en dus geen stage loopt.