1. Home
  2.  | 
  3. VSO
  4.  | 
  5. Stages
  6.  | Op Noord

Op Noord

Doen is leren

Onze leerlingen leren vooral uit de praktijk. Alle leerlingen lopen daarom meerdere keren stage om zoveel mogelijk ‘levensecht’ te leren en verschillende praktijkervaringen op te doen. Dat begint met een stage/activiteit binnen de veilige omgeving van de school onder begeleiding en eindigt met een externe stage zonder directe begeleiding vanuit school. Tijdens de stages kunnen leerlingen ervaringscertificaten (EVC) behalen. Wanneer een leerling kan beginnen met een externe stage is afhankelijk van de mogelijkheden en voorkeur van de leerling en het aantal stageplaatsen dat daarbij aansluit.

soorten Stage

Interne stage

De branchelessen vinden plaats in groepjes van circa 4 leerlingen binnen de vertrouwde omgeving van de school. De leerlingen worden begeleid door een onderwijsassistent of een docent. Tijdens de branchelessen leren leerlingen praktische vaardigheden toe te passen in een veilige omgeving.

Groepsstage

Tijdens de groepsstage die plaatsvindt bij een werkplek buiten de school leren de leerlingen hun vaardigheden toe te passen in een andere omgeving, met een andere leidinggevende en met andere collega’s. Leerlingen lopen de stage in groepjes van circa 4 leerlingen onder begeleiding van een onderwijsassistent of docent. De leerlingen verrichten hun groepsstage bij bijvoorbeeld een kinderboerderij, een verzorgingshuis, een restaurant van een ziekenhuis of bij een supermarkt.

Externe stage

Bij een externe stage lopen leerlingen zelfstandig stage buiten de school. Leerlingen leren te functioneren als een ‘echte’ werknemer, leren vakspecifieke vaardigheden en ontwikkelen een professionele werkhouding. Een stagedocent begeleidt de leerlingen onder meer door regelmatig gesprekken te voeren met de leerling en de stagelocatie. De externe stage kan in het bedrijfsleven plaatsvinden, maar ook in een vorm van dagbesteding. Dit is afhankelijk van het ontwikkelingsprofiel van de leerling.

Wij hebben een ruim aanbod in stages. Hierdoor kunnen wij onze leerlingen voorbereiden op een toekomst die aansluit bij hun eigen kracht en talenten. 

STAGE LOPEN

Wat moet je kunnen om een baan te krijgen? Dat leer je allemaal als je stage loopt. Dat noemen ze ‘werknemersvaardigheden’. In de filmpjes hieronder kun je zien wat we daarmee bedoelen.

Voorbeelden van leuke stageplekken bij accent

Stagelocaties werk

Leerlingen kunnen komen te werken op een (kinder)boerderij, in een gemeentelijk park, in een verzorgingshuis , in een supermarkt van Albert Heijn, in een kringloop winkel en in het restaurant van een MBO-opleiding (HMC). Daarnaast is er een groepsstage bij een facilitair bedrijf in Bleiswijk (Ralind).

stagelocaties dagbesteding

Deze stages worden in het algemeen gevolgd bij dagcentra of projecten van zorgaanbieders als Stichting Pameijer, Middin, Ipse/De Bruggen, Orion, Stichting Dagbesteding Krimpenerwaard en Helias.

Accent Praktijkonderwijs Rotterdam

Helden van staal volgen de TOP Academie bij Ferro-Fix-Nederland – Rotterdam. Dit is een metaalbedrijf waar hoogwaardige metaalproducten worden gemaakt zoals afvalbakken, afvalcontainers, fietsenrekken, hekwerken en meubilair. Het bedrijf zet zich bewust in om jongeren uit het praktijkonderwijs op te leiden tot ervaren vakmensen.

Accent Praktijkonderwijs Rotterdam

In het Huisje van de Zeeuw lopen de gasten heel de dag in en uit, als onderdeel van Stichting dagbesteding Krimpenerwaard is dit al jarenlang een geliefde plek voor onze leerlingen om in de horeca werkervaring op te doen.

Accent Praktijkonderwijs Rotterdam

Albert Heijn aan de Kleiweg is een gezellige supermarkt waar wij al jarenlang met onze leerlingen een groepsstage volgen. De leerlingen leren in een uitdagende omgeving te werken in het vrije bedrijf onder de vleugels van een bekende van school.

veelgestelde vragen

Wat zijn stagedoelen?

Voorbeelden van stagedoelen zijn: 

  • de leerling loopt zelfstandig stage buiten de school
  • de leerling kan leren functioneren als werknemer
  • de leerling leert werken in een arbeidsorganisatie
  • de leerling leert vakspecifieke vaardigheden
  • de leerling ontwikkelt een professionele beroepshouding
Op welke basis worden leerlingen ingedeeld?

De leerlingen zijn ingedeeld in fases op basis van leeftijd en ontwikkelingsperspectief. De indeling wordt jaarlijks geëvalueerd door de Commissie van Begeleiding. De indeling van de laatste, individuele stage wordt zoveel mogelijk gedaan in overleg met de ouders/verzorgers van de leerlingen. Voor aanvang van deze stage doen leerlingen een beroepskeuze test.

Kunnen leerlingen ook blijven op het stagebedrijf/ dagbestedingsinstantie?

We streven ernaar dat de leerlingen mogen uitstromen in het bedrijf of dagbesteding waar ze stage lopen. Maar dat lukt niet altijd.

Wat kan ik als ouder doen om mijn kind voor te bereiden op de stage?

Op het moment dat leerlingen individuele stage kunnen lopen, met een mogelijke uitstroom naar werk, is het noodzakelijk dat leerlingen zelfstandig kunnen reizen. De school heeft hier geen onderwijsaanbod in, er wordt van de ouders verwacht dat zij hun kind hierin stimuleren. Stichting Mee biedt met haar programma Mee op de weg hulp aan ouders en leerlingen om zelfstandig reizen aan te leren. 

Waar kan ik mij als bedrijf aanmelden om een leuke stageplek aan te bieden?

Wij vinden het enorm fijn om goede stageplekken te hebben voor onze leerlingen. Bedrijven en organisaties kunnen zich aanmelden op deze pagina, hier staat ook alle informatie die je als bedrijf wilt weten betreffende onze stages.