Home | Accent | Organisatie | Directie

Directie

De leiding van Accent is in handen van een tweehoofdige algemene directie. Daarnaast heeft elke school een eigen vestigingsdirecteur.

Algemene directie

De algemene directie van is gevestigd in het kantoor aan de Weegschaalhof in Rotterdam en bestaat uit:

mevr. Y. van Dijk, algemeen directeur (interim)
dhr. ing. J. van Dijk MSc, lid algemene directie

Vestigingsdirectie

Iedere school van Accent heeft een eigen vestigingsdirecteur en de andere Accent onderdelen -Accent avondschool en Accent onderwijsondersteuning- hebben elk een eigen teamleider.

Accent VSO Op Noord
dhr. D. Everts (interim)

Accent VSO Op Zuid
mevr. P.H.E. Nagtegaal

Accent Praktijkonderwijs Capelle
dhr. D. Everts

Accent Praktijkonderwijs Centrum
mevr. E.J. van den Berg

Accent Praktijkonderwijs Delfshaven
dhr. C.G. van Noordwijk

Accent Praktijkonderwijs Hoogvliet
mevr. Y. Laging

Accent Avondschool
dhr. G. Lems (Capelle en Centrum)
dhr. J. Allewijn (Zuid en Zuid nt2)

Curatorium

Accent heeft een eigen curatorium met de onderstaande leden. Zij houden toezicht op de organisatie en treden op als gesprekspartner voor het management van de school.

dhr. A. de Groot (voorzitter)
dhr. J. Verheijke
dhr. Z. van Hoffen