1. Home
  2.  | 
  3. Scholen
  4.  | 
  5. Op Zuid
  6.  | Samenwerkingen

Samenwerkingen

Partners

De maatschappij verandert steeds sneller: beroepen veranderen, de verscheidenheid aan culturen neemt toe en innoverende technieken stellen andere eisen aan de vaardigheden van onze leerlingen. Dit betekent ook dat ons onderwijs nooit stilstaat. We vinden het belangrijk om midden in de maatschappij te staan, samen te werken met diverse partijen uit de maatschappij en ons onderwijs steeds af te stemmen op de eigentijdse eisen. 

Zo werken wij samen met het bedrijfsleven onder meer voor het realiseren van stageplekken. Ook nemen wij deel aan de TOP Academies en werken wij samen met basisscholen, middelbare scholen en scholen voor speciaal onderwijs uit de buurt. We werken in het bijzonder samen met de andere scholen van Accent voor praktijk- en avondonderwijs.  

Andere samenwerkingspartners zijn o.a.:
• Koers VO
• Complex met seniorenwoningen: De Zonnetrap
• Fröbel
• De Koekfabriek
• Robedrijf
• Econtras
• Siloam
• TOP Academie i.s.m. Learn2Work
• Gemeente Rotterdam
• MEE
• Pameijer
• Zorginstelling Oranjehof
• Albert Heijn
Jumbo

Kinderoefentherapie

Onze school heeft een samenwerkingsverband met In Balans Oefentherapie, waarbij de therapeut een ruimte binnen de school gebruikt. Leerlingen die een motorische zorgvraag hebben kunnen aangemeld worden bij de kinderoefentherapeut.

Wanneer er toestemming van de ouders/verzorgers van de leerling en een verwijzing van de huisarts is, kan het motorisch onderzoek plaats vinden. Mocht er sprake zijn van problemen in de motorische ontwikkeling, dan kan de therapie op school worden gegeven.

Het doel van de behandeling is het spelenderwijs vergroten van de motorische ontwikkelingsmogelijkheden van de leerling, waarbij hij/zij meer vertrouwen en plezier krijgt in het bewegen.

Meer informatie
Wilt u meer informatie over kinderoefentherapie of over In Balans Oefentherapie, dan kunt u dit vinden op de website www.inbalans-oefentherapie.nl.