1. Home
  2.  | 
  3. Contact
  4.  | Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Hoe is het vervoer naar school geregeld?
Veel leerlingen komen met aangepast vervoer naar school. Ook zijn er leerlingen die gebruik maken van het openbaar vervoer. Een enkeling komt met de fiets naar school, al dan niet samen met een ouder/begeleider. Op het schoolplein staat een fietsenstalling voor de leerlingen.

Het leerlingenvervoer wordt geregeld door de gemeente waar de leerlingen wonen. Ouders moeten een aanvraag indienen voor een vergoeding van de kosten van het vervoer. Op school is men altijd bereid een helpende hand te bieden bij deze aanvraag. In principe geldt: vervoer binnen Rotterdam met de bus Rotterdam-Zuid of met de taxi; vervoer buiten Rotterdam met de taxi.

Hoe volgt de school de ontwikkeling van de leerlingen?
Van iedere leerling wordt de ontwikkeling nauwkeurig bijgehouden in het digitale leerlingvolgsysteem ParnasSys. Om vast te kunnen stellen wat de vorderingen van een leerling zijn, worden voor een aantal gebieden toetsen afgenomen. Om de ontwikkeling van het sociaal emotionele niveau van de leerling te kunnen volgen en begeleiden, maken we gebruik van volgsysteem Zien.

Ook wordt de leerling op vaste momenten geobserveerd.

De docenten en de ondersteuningscoördinator evalueren tijdens het schooljaar regelmatig de ontwikkeling en het functioneren van de leerlingen.

Waarom lopen leerlingen stages?
Onze leerlingen leren vooral uit de praktijk. Alle leerlingen lopen daarom meerdere keren stage om zoveel mogelijk ‘levensecht’ te leren en verschillende praktijkervaringen op te doen. Dat begint met een stage/activiteit binnen de veilige omgeving van de school onder begeleiding en eindigt met een externe stage zonder directe begeleiding vanuit de school.
Waar kan ik mij als bedrijf aanmelden om een leuke stageplek aan te bieden?

Wij vinden het enorm fijn om goede stageplekken te hebben voor onze leerlingen. Bedrijven en organisaties kunnen zich aanmelden op deze pagina, hier staat ook alle informatie die je als bedrijf wilt weten betreffende onze stages.

Kunnen leerlingen ook blijven op het stagebedrijf/ dagbestedingsinstantie?
We streven ernaar dat de leerlingen mogen uitstromen in het bedrijf of dagbesteding waar ze stage lopen. Maar dat lukt niet altijd.
Krijgen leerlingen huiswerk?
Leerlingen krijgen soms extra oefenstof als huiswerk mee bijvoorbeeld om hun woordenschat te vergroten. Huiswerk is altijd maatwerk. Sommige leerlingen krijgen geen huiswerk, maar worden volledig op school begeleid.
Wat zijn de uitstroommogelijkheden?
De ene leerling gaat als jongvolwassene werken in het bedrijfsleven, eventueel onder begeleiding van een jobcoach. De andere leerling stroomt uit naar begeleide dagbesteding. Bij binnenkomst van een leerling op onze school stellen we het ontwikkelingsperspectief (OPP) voor de leerling vast. In dit perspectief staat ook de verwachte uitstroommogelijkheid van de leerling beschreven. Dit OPP wordt besproken met de ouders/verzorgers van de leerling.
Verlaten alle leerlingen met 18 jaar de school?
Nee, de meeste leerlingen verlaten de school als zij 18 jaar zijn. In uitzonderingsgevallen kan de schooltijd verlengd worden tot het jaar dat de leerling 20 jaar wordt. Bijvoorbeeld zodat een leerling de opleiding kan afmaken. Of omdat langer onderwijs de leerling betere kansen biedt op de arbeidsmarkt.
Is er naschoolse begeleiding?
Als de leerling de school heeft verlaten, houdt de stagecoördinator nog 2 jaar contact met de werkgever/dagbestedingsinstantie van de leerling. Deze nazorg bestaat uit het verlenen van hulp bij een probleem tijdens werk en uit het blijven volgen van de leerling.

Andere vragen?

Neem dan gerust contact op met één van de locaties.