1. Home
  2.  | 
  3. Praktische informatie
  4.  | Downloads

Downloads

Divers

Accent VSO Pestprotocol
In het pestprotocol lees je alles over de stappen die wij nemen als er gepest wordt.

Schoolplan
In het CVO Accent schoolplan 2019-2023 laat Accent zien op welke manier zij aan de wet op het VO voldoet en welke ambities de komende jaren nagestreefd worden. We vinden het belangrijk om onze medewerkers, leerlingen, hun ouders en andere samenwerkingspartners te informeren over onze plannen voor de periode 2019-2023.

Meldcode huiselijk geweld en/of kindermishandeling
Sinds 2017 wordt er op alle scholen van Accent gewerkt met de meldcode Huiselijk geweld en/of Kindermishandeling en sinds januari 2019 met de 5 stappen uit de verbeterde meldcode en het bijbehorende afwegingskader. De 5 stappen van de meldcode zijn geïntegreerd in de zorgstructuur van de scholen. Op alle Accent scholen is een Aandachtsfunctionaris aanwezig. Deze medewerker is gecertificeerd en wordt regelmatig bijgeschoold. Een verkorte algemene versie van de op de Accent scholen uitgewerkte protocollen Meldcode vindt u hier.

Schoolprofielen

Schoolprofiel locatie Op Noord
(voorheen VSO De Regenboog)

Schoolprofiel locatie Op Zuid
(voorheen VSO AJ Schreuder)

Inspectierapporten

Inspectierapport locatie Op Noord
(voorheen VSO De Regenboog)

meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met:
mevr. M. van Delft – Kortus
T 010 – 209 99 26
info@cvoaccent.nl