1. Home
  2.  | 
  3. Praktische informatie
  4.  | Downloads

Downloads

Divers

Accent VSO Pestprotocol
In het pestprotocol lees je alles over de stappen die wij nemen als er gepest wordt.

Schoolplan
In het schoolplan ‘Accent wérkt!’ staan onze ambities en doelen t/m 2023. Het schoolplan is ontwikkeld binnen de kaders van de Strategische Visie van ons bestuur, het CVO: Goed onderwijs voor het leven.

Voor het schooljaar 2023-2024 is een addendum geschreven bij het huidige schoolplan. Het nieuwe schoolplan 2024-2028 verschijnt dit schooljaar.

Meldcode huiselijk geweld en/of kindermishandeling
Sinds 2017 wordt er op alle scholen van Accent gewerkt met de meldcode Huiselijk geweld en/of Kindermishandeling en sinds januari 2019 met de 5 stappen uit de verbeterde meldcode en het bijbehorende afwegingskader. De 5 stappen van de meldcode zijn geïntegreerd in de zorgstructuur van de scholen. Op alle Accent scholen is een Aandachtsfunctionaris aanwezig. Deze medewerker is gecertificeerd en wordt regelmatig bijgeschoold. Een verkorte algemene versie van de op de Accent scholen uitgewerkte protocollen Meldcode vindt u hier.

Schoolprofielen

Schoolprofiel locatie Op Noord
(voorheen VSO De Regenboog)

Schoolprofiel locatie Op Zuid
(voorheen VSO AJ Schreuder)

Inspectierapporten

Inspectierapport locatie Op Noord
(voorheen VSO De Regenboog)

meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met:
mevr. M. van Delft – Kortus
T 010 – 209 99 26
info@cvoaccent.nl