1. Home
  2.  | 
  3. VSO
  4.  | 
  5. Fases
  6.  | Op Noord

Op Noord

3 fasen

Om goed aan te sluiten bij het ontwikkelingsniveau van leerlingen, is het onderwijs op onze school ingedeeld in 3 fases. In principe blijft een leerling tot zijn of haar 18e op school, in uitzonderingsgevallen tot het 20e levensjaar.  

Oriëntatie fase

12-14 jaar

In deze fase volgen de leerlingen verschillende algemene vakken als rekenen, Nederlands en aardrijkskunde, en maken zij tijdens de praktijkvakken kennis met verschillende praktische vaardigheden die nodig zijn voor werk, deelname aan de dagbesteding en deelname aan de maatschappij. Ook lopen zij één of meerdere interne stage(s). In klas 1 doorlopen de leerlingen alle branchelessen. In klas 2 hoeven de leerlingen 1 branche niet meer te volgen.

Voorbereidende fase

15-16 jaar

Ook in deze fase volgen de leerlingen verschillende algemene en praktijkvakken. Het accent van deze fase verschuift naar het leren toepassen van de praktische vaardigheden tijdens een aantal korte praktijksituaties zoals branchelessen en activiteiten.

Transitie fase

17-18 jaar

Het accent van deze fase ligt op het eigen maken van de praktische vaardigheden tijdens langere, externe praktijksituaties als voorbereiding op het verlaten van de school en actieve deelname aan de maatschappij.

Veelgestelde vragen

Wat zijn praktische vaardigheden?
Dit zijn allerlei sociale, communicatieve en werknemersvaardigheden die de leerlingen nodig hebben om zelfredzaam te zijn in de maatschappij. Bijvoorbeeld leren samenwerken, omgaan met de mening van een ander en onderlinge problemen oplossen. Maar ook leren plannen, zelfstandig boodschappen doen, koken en voor jezelf zorgen. Daarnaast kunnen leerlingen als dit past bij hun ontwikkelingsprofiel vakspecifieke vaardigheden leren. Zo leren zij bijvoorbeeld bij de branche Facilitaire dienstverlening schoonmaakwerkzaamheden zoals stoffen en stofzuigen en bij de branche Groen leren zij planten en bomen te onderhouden.
Waarom lopen leerlingen stages?

Onze leerlingen leren vooral uit de praktijk. Alle leerlingen lopen daarom meerdere keren stage om zoveel mogelijk ‘levensecht’ te leren en verschillende praktijkervaringen op te doen. Dat begint met een stage/activiteit binnen de veilige omgeving van de school onder begeleiding en eindigt met een externe stage zonder directe begeleiding vanuit de school.

Waar lopen leerlingen stages?

Wij werken o.a. samen met Boerderij Het Lansingerland in Bergschenhoek. Hier bieden onze docenten i.s.m. de medewerkers modern onderwijs buiten de school. Deze locatie is een leerwerkplek waarin onze leerlingen binnen het bedrijf levensecht kunnen leren, en dat binnen de verschillende onderdelen van het bedrijf. We zijn erg blij met deze samenwerkingspartner en bovendien is het goed bereikbaar voor alle leerlingen van de school.

En in onze school zit een echt lunchcafé: Lunchcafé “Op Smaak”. Hier bereiden en serveren onze leerlingen met veel passie en plezier heerlijke maaltijden voor echte gasten. Daarnaast worden onze horecaleerlingen opgeleid tot Barista. 

Krijgen leerlingen huiswerk?

Leerlingen krijgen soms extra oefenstof als huiswerk mee bijvoorbeeld om hun woordenschat te vergroten. Huiswerk is altijd maatwerk. Sommige leerlingen krijgen geen huiswerk, maar worden volledig op school begeleid.

In fase 1 maken leerlingen kennis met allerlei praktische vaardigheden, in fase 2 leren zij deze vaardigheden toe te passen en in fase 3 maken zij deze vaardigheden eigen tijdens externe stages of activiteiten.