Home | Scholen | Op Noord | Contact

Contact

Accent VSO Op Noord

Erasmussingel 120
3051 XC Rotterdam
Tel: 010 – 285 78 28
vso-opnoord@cvoaccent.nl

Accent VSO Op Noord

Vestigingsdirecteur

dhr. Dick Everts 

Andere contactpersonen

Intern begeleider:
mevr. A. Wijntjes

Orthopedagoog:
mevr. Jennifer van Stralen- Simonis

Stagecoördinatoren:
dhr. Fred Posthumus
dhr. J.C. de Slegte

Administratie:
mevr. Gita Lalkoe