1. Home
  2.  | 
  3. VSO
  4.  | 
  5. Branches
  6.  | Op Zuid

Op Zuid

Branches

Leerlingen volgen praktijklessen in een branche. Tijdens deze  lessen leren de leerlingen vakspecifieke vaardigheden én algemene vaardigheden die op elke werkplek of thuis van pas komen. Naast de lessen op school worden er ook activiteiten buiten school georganiseerd om ‘levensechte’ ervaringen op te doen. Zo kunnen leerlingen voor Consumptieve Technieken een maaltijd verzorgen voor het nabijgelegen seniorencomplex de Zonnetrap in het recent geopende leerling restaurant “Eten op Zuid”. Dit is ook voor andere belangstellenden geopend op donderdagavond op vastgestelde data.

Op deze wijze bereiden wij de leerlingen voor om in een bedrijf te gaan werken, op een arbeidsmatige dagbesteding en op een zo zelfstandig mogelijk bestaan in de maatschappij.

Op onze school onderscheiden we onderstaande branches.

Zedemo

Tijdens de lessen Zedemo oefenen leerlingen werknemersvaardigheden (en de motoriek), oog-handcoördinatie-bewegingen en werken met een planning/opdracht.

We kijken goed naar de leerlingen. Wat kunnen zij aan? Waar beleven zij plezier aan?

Groen

Leerlingen worden opgeleid voor het werken in de groenvoorziening en het verrichten van tuinonderhoud. Zo leren ze bomen en planten te verzorgen, gereedschappen te gebruiken en vaardigheden als schoffelen, harken en vegen.  

Techniek

Leerlingen worden opgeleid voor het (veilig) werken in bijv. de houtbewerking of de fietsreparatie. Zo leren ze verschillende gereedschappen te gebruiken en eenvoudige technische handelingen zoals meten, zagen en timmeren.

Zorg en Welzijn

De branche Zorg en Welzijn heeft twee richtingen: Zorg en Welzijn textiel en Zorg en Welzijn schoonmaak. Leerlingen leren in beide richtingen allerlei praktische vaardigheden die handig zijn in de woonsituatie thuis of op een toekomstige werkplek. 

Consumptieve Technieken

De leerlingen leren vaardigheden om te kunnen werken in de bediening of de keuken. Ze leren eenvoudige maaltijden klaar te maken en vaardigheden zoals wegen, schillen en snijden.

Handel en Economie

Leerlingen leren praktische vaardigheden als geld afrekenen, vakken vullen, een pakbon maken en omgaan met klanten als voorbereiding op het werken in een winkel. Daarnaast leren ze computer vaardigheden.

Facilitaire Dienstverlening

Leerlingen leren allerlei schoonmaakvaardigheden zoals stofzuigen, dweilen, ramen lappen en strijken. Ook leren zij allerlei balievaardigheden als kopiëren, lamineren, verzorgen van koffie/thee en mailings versturen. 

LET OP:

De geplande open dagen en open lesmiddagen gaan vanwege de Corona maatregelen momenteel NIET door. U kunt uw kind wel aanmelden bij de gewenste locatie en/of een afspraak maken voor een individuele rondleiding.
Kijk voor actuele informatie op de Corona-pagina.