1. Home
  2.  | 
  3. Accent
  4.  | Praktijkonderwijs

Praktijkonderwijs

Samenwerking scholen

Accent geeft ook praktijk- en avondonderwijs in de regio Rotterdam. Dit kan een mooie aansluiting zijn voor sommige leerlingen op het vso. Daarnaast kunnen onze leerlingen profiteren van het totale onderwijsaanbod van Accent. We kunnen lessen van het praktijkonderwijs aanbieden aan leerlingen die meer uitdaging nodig hebben. Ook hebben we een specifieke vso-praktijkonderwijs groep. Om de leerlingen van deze groep het maximale aan ontwikkeling te kunnen bieden, werken we intensief samen met de Accent praktijkscholen.

Wat is praktijkonderwijs?

Accent praktijkonderwijs wordt gegeven op 4 locaties in de Rotterdamse regio. Praktijkonderwijs is een vorm van regulier voortgezet onderwijs. In maximaal 5 jaar worden leerlingen opgeleid voor een baan en/of vervolgopleiding. Alle leerlingen volgen daarbij een individuele leerlijn. Het onderwijs is gebaseerd op 4 domeinen: Wonen, Werken, Vrije tijd en Burgerschap.

Waarom Accent praktijkonderwijs?

Iedere school heeft een eigen sfeer, andere docenten en andere onderwijsaccenten. Jaarlijks volgen zo’n 800 leerlingen onderwijs op één van onze locaties. Met het motto: ‘Haal het beste uit jezelf’ dagen we leerlingen uit zich maximaal te ontwikkelen binnen de eigen mogelijkheden en talenten. Leerlingen stromen uit naar (begeleide) arbeid, mbo entree-onderwijs of stromen op een andere manier uit en maken bijvoorbeeld de overstap naar een vakopleiding of een vmbo lwoo. 

Meer informatie

Meer informatie over Accent praktijkonderwijs staat op de website.

Locaties praktijkonderwijs