1. Home
  2.  | 
  3. Praktische informatie
  4.  | Pestbeleid

Pestbeleid

We vinden het belangrijk dat alle leerlingen met plezier naar school gaan. Dat school een fijne en veilige plek is. Dat leerlingen zichzelf kunnen zijn op school en worden geaccepteerd. Onze docenten moedigen dit aan en bewaken de positieve sfeer in de klas.

Eén van de schoolregels is dat er niet gepest wordt. Helaas gebeurt dit soms toch. Pesten vinden we onacceptabel. We hebben daarom een pestprotocol opgesteld. Hierin staat welke stappen de school neemt als er gepest wordt. De belangrijkste regel van het protocol is. “Word je gepest, praat er dan thuis en op school over. Je mag het niet geheim houden.”

Wat doet de school?

  • Ieder schooljaar bespreken we de omgangsregels en worden er aanvullende groepsregels vastgelegd.
  • In de godsdienstmethode Trefwoord wordt aandacht besteed aan de christelijke grondbeginselen. Deze stimuleert o.a. een positieve houding en omgang met anderen.
  • Iedereen op school draagt bij aan het creëren van een veilig klimaat. Agressief gedrag van teamleden, ouders en leerlingen wordt niet geaccepteerd.

Voorbeelden omgangsregels

Voorbeelden zijn: We doen alleen dingen bij anderen, waarvan we zeker weten dat die ander dat leuk vindt. Of: Wanneer we aan andermans spullen willen komen vragen we dat eerst. En: Als iemand of jijzelf gepest wordt zeg je dat tegen de juf, de meester of je ouders. Dat is geen klikken. 

Veelgestelde vragen

Wat kunnen ouders/verzorgers doen als hun kind gepest wordt?

Het is belangrijk dat ouders/verzorgers de leerkracht hiervan op de hoogte brengen. Alleen samen kunnen we zoeken naar manieren om het pesten te stoppen.

Waar staat meer informatie over pesten?

Bijvoorbeeld op de volgende websites:
www.pestweb.nl
www.aandachtvoorpesten.nl
www.halt.nl