1. Home
  2.  | 
  3. VSO
  4.  | 
  5. Stages
  6.  | Op Zuid

Op Zuid

Stap voor stap voorbereiden op de toekomst

Onze leerlingen leren vooral uit de praktijk. Alle leerlingen lopen daarom meerdere keren stage om zoveel mogelijk ‘levensecht’ te leren en verschillende praktijkervaringen op te doen. Dat begint met een stage/activiteit binnen de veilige omgeving van de school onder begeleiding en eindigt met een externe stage zonder directe begeleiding vanuit school. Tijdens de stages kunnen leerlingen ervaringscertificaten (EVC) behalen. Wanneer een leerling kan beginnen met een externe stage is afhankelijk van de mogelijkheden en voorkeur van de leerling en het aantal stageplaatsen dat daarbij aansluit.

Wij hebben een ruim aanbod in stages. Hierdoor kunnen wij onze leerlingen voorbereiden op een toekomst die aansluit bij hun eigen kracht en talenten. 

soorten Stage

1e fase

Beroeps oriënterende stage
Met de groep breng je minimaal 1 x per schooljaar een bezoek aan een bedrijf of dagbestedingsplek. De leerling oriënteert zich op beroepen via bijv. computer, spreekbeurt en ouderpresentatie.

Zedemo arbeidstraining
Het oefenen van de (fijn)motorische werknemersvaardigheden. Meer informatie >

2e fase

Facilitaire dienstverlening (arbeidstraining)
Leerlingen starten in een trainee-programma, waar zij beginnende werknemersvaardigheden leren. Zij verrichten activiteiten in de school zoals het ophalen van papier, het beheer van het magazijn, kopiëren, koffie of thee rondbrengen en schoonmaak werkzaamheden.

Groepsstage -werkervaringsplek (WEP)
Leerlingen gaan onder begeleiding van een begeleider meedraaien op een locatie buiten de school zoals een winkel of kantoor.  

Beroepskeuzetest
Leerlingen krijgen in deze fase als ze 15 jaar zijn een beroepskeuzetest. De resultaten van deze test worden door de stagecoördinator met de leerling en zijn/haar ouders/verzorgers besproken. Samen bepalen zij wat de gewenste uitstroommogelijkheid is en welke branche de voorkeur heeft.

Zedemo arbeidstraining
Het oefenen van de (fijn)motorische werknemersvaardigheden. Meer informatie >

3e fase

Externe stage/ Gerichte branche stage
De leerling loopt individueel meerdere korte stages, waarin de leerling kan ontdekken waar zijn of haar mogelijkheden en interesses liggen.

Beroepsvoorbereidende stage
Een langer durende stage, gericht op het opdoen van werkervaring en oefenen van de werkzaamheden. Deze werkzaamheden sluiten aan op de toekomstige arbeidssituatie.

Plaatsingsstage
De leerling breidt in deze fase zijn stagedagen uit. De stagecoördinator maakt afspraken met toekomstige werkgever en zorgt voor een warme overdracht.

Super trots zijn wij op onze leerling Elif die sinds september stage loopt op het Rotterdamse stadhuis. RTV Rijnmond maakte een korte reportage. 

NB In de film staat nog onze oude naam VSO AJ Schreuder genoemd. Wij heten sinds 1 januari 2019 Accent VSO Op Zuid. Het stageaanbod blijft ongewijzigd. 

Voorbeelden van leuke stageplekken bij accent

Stagelocaties werk

Leerlingen kunnen komen te werken op een het stadhuis, bij sociaal werkbedrijf Robedrijf, bij een Hema, Wibra of AH-vestiging, bij Fruity Pack, bij groothandel Sligro, bij isolatiebedrijf Econtras en in het restaurant Roos Marijn.

stagelocaties dagbesteding

Deze stages worden in het algemeen gevolgd bij dagcentra of projecten van zorgaanbieders als Fröbel en de Koekfabriek.

Accent Praktijkonderwijs Rotterdam

Bij het Robedrijf pakken leerlingen allerlei artikelen in zoals tubes tandpasta, bier, etc. en kunnen zij doorstromen naar branchespecifieke werkzaamheden zoals het maken van elektra kabels, schoonmaken, assisteren in de bediening of in het magazijn,

Accent Praktijkonderwijs Rotterdam

Bij de Hema kunnen leerlingen allerlei verschillende activiteiten verrichten, zoals het assisteren in de horeca en bij de koopjeshoek met kleding.

Accent Praktijkonderwijs Rotterdam

Bij de Koekjesfabriek leren leerlingen allerlei vaardigheden voor professioneel bakker zoals deeg aanzetten (voorbereiden), uitrollen, uitsteken, op de bakplaat leggen en bakken in de oven.

veelgestelde vragen

Wat zijn stagedoelen?
  • de leerling loopt zelfstandig stage buiten de school
  • de leerling kan leren functioneren als werknemer
  • de leerling leert werken in een arbeidsorganisatie
  • de leerling leert vakspecifieke vaardigheden
  • de leerling ontwikkelt een professionele beroepshouding
Op welke basis worden leerlingen ingedeeld?

De leerlingen zijn ingedeeld in fases op basis van leeftijd en ontwikkelingsperspectief. De indeling wordt jaarlijks geëvalueerd door de Commissie van Begeleiding. De indeling van de laatste, individuele stage wordt zoveel mogelijk gedaan in overleg met de ouders/verzorgers van de leerlingen. Voor aanvang van deze stage doen leerlingen een beroepskeuze test.

Kunnen leerlingen ook blijven op het stagebedrijf/ dagbestedingsinstantie?

We streven ernaar dat de leerlingen mogen uitstromen in het bedrijf of dagbesteding waar ze stage lopen. Maar dat lukt niet altijd.

Wat kan ik als ouder doen om mijn kind voor te bereiden op de stage?

Op het moment dat leerlingen individuele stage kunnen lopen, met een mogelijke uitstroom naar werk, is het noodzakelijk dat leerlingen zelfstandig kunnen reizen. De school heeft hier geen onderwijsaanbod in, er wordt van de ouders verwacht dat zij hun kind hierin stimuleren.