1. Home
  2.  | 
  3. VSO
  4.  | 
  5. Stages
  6.  | Op Zuid

Op Zuid

Stap voor stap voorbereiden op de toekomst

Onze leerlingen leren vooral in de praktijk. Alle leerlingen lopen daarom meerdere keren stage om zoveel mogelijk ‘levensecht’ te leren en verschillende praktijkervaringen op te doen. Dat begint met een stage/activiteit binnen de veilige omgeving van de school onder begeleiding (interne stage) en eindigt met een externe stage zonder directe begeleiding vanuit school. Tijdens de stages kunnen leerlingen ervaringscertificaten (EVC) behalen. Wanneer een leerling kan beginnen met een externe stage is afhankelijk van de mogelijkheden en voorkeur van de leerling en het aantal stageplaatsen dat daarbij aansluit en beschikbaar is.

1E FASE - BRANCHE- EN BEROEPSORIËNTATIE

Brancheoriëntatie
In de onderbouw worden er een dagdeel per week kennismakingslessen gegeven ter oriëntatie op de verschillende brancherichtingen, die de leerlingen kunnen volgen op school Consumptieve Techniek, Groen, Techniek, Facilitaire Dienstverlening en Zorg en Handel & Economie. Zelfredzaamheid speelt in deze fase de hoofdrol. De leerlingen wisselen om de 6 weken van vakgroep.

Beroepsoriëntatie
Met de klas brengen leerlingen minimaal 1 x per schooljaar een bezoek aan een bedrijf of dagbestedingsplek. De leerlingen oriënteren zich op beroepen via bijvoorbeeld computer, spreekbeurt en ouderpresentatie. Tijdens lessen van het vak Zedemo oefenen leerlingen de (fijn)motorische werknemersvaardigheden.

2E FASE – STROOMLIJNEN VAN VAKRICHTING/BRANCHEKEUZE

Branchelessen
De branchelessen zijn in het 1e deel van deze fase groepsstages binnen de school. Leerlingen leren tijdens alle bovengenoemde branchelessen beginnende werknemersvaardigheden.

Groepsstage -Werk Ervarings Plek (WEP)
In het tweede deel van Fase 2 gaan de leerlingen onder begeleiding van een docent mee lopen/werken in een bedrijf en leren zij reizen met het openbaar vervoer.

Beroepskeuzetest
Leerlingen krijgen in deze fase een SIWIT beroepskeuzetest, waarbij samen met de leerling, ouders en de stagecoördinator bepaald wordt welke uitstroommogelijkheden er zijn en welke sectoren de voorkeur hebben van de leerling.

3E FASE - EXTERNE STAGE BUITEN DE SCHOOL

Leerlingen lopen tijdens deze fase individueel meerdere korte stages gedurende 3 a 4 dagen, waarin zij kunnen ontdekken waar hun mogelijkheden en interesses liggen. Ook doen zij werkervaring op en oefenen ze werkzaamheden, die aansluiten op een mogelijk toekomstige arbeidssituatie (beroepsvoorbereidende stage).

Aan het eind van deze fase breiden leerlingen hun stagedagen uit (plaatsingsstage). De stagecoördinator maakt afspraken met toekomstige werkgever en zorgt voor een warme overdracht.

Wanneer een leerling uitstroomt naar beschut werk/arbeid of dagbesteding, maakt de stagecoördinator ook afspraken met het UWV/Gemeente en/of begeleid de leerlingen en ouders/verzorgers bij het aanvragen van de verschillende regelingen.

Wij hebben een ruim aanbod in stages. Hierdoor kunnen wij onze leerlingen voorbereiden op een toekomst die aansluit bij hun eigen kracht en talenten.

STAGE LOPEN

Wat moet je kunnen om een baan te krijgen? Dat leer je allemaal als je stage loopt. Dat noemen ze ‘werknemersvaardigheden’. In de filmpjes hieronder kun je zien wat we daarmee bedoelen.

Voorbeelden van leuke stageplekken bij accent

Stagelocaties werk

Leerlingen kunnen komen te werken op het stadhuis, bij sociaal werkbedrijf Robedrijf, bij een Hema, Wibra of AH-vestiging, bij groothandel Sligro of bij isolatiebedrijf Econtras.

stagelocaties dagbesteding

Deze stages worden in het algemeen gevolgd bij dagcentra of projecten van zorgaanbieders als Fröbel, Lelie zorggroep, Siloam, Oranje Hof en de Koekfabriek.

Accent Praktijkonderwijs Rotterdam

Bij het Robedrijf pakken leerlingen allerlei artikelen in zoals tubes tandpasta, bier, etc. en kunnen zij doorstromen naar branchespecifieke werkzaamheden zoals het maken van elektra kabels, schoonmaken, assisteren in de bediening of in het magazijn,

Accent Praktijkonderwijs Rotterdam

Bij de Hema kunnen leerlingen allerlei verschillende activiteiten verrichten, zoals het assisteren in de horeca en bij de koopjeshoek met kleding.

Accent Praktijkonderwijs Rotterdam

Bij de Koekfabriek leren leerlingen allerlei vaardigheden voor professioneel bakker zoals deeg aanzetten (voorbereiden), uitrollen, uitsteken, op de bakplaat leggen en bakken in de oven.

veelgestelde vragen

Wat zijn stagedoelen?
  • de leerling loopt zelfstandig stage buiten de school
  • de leerling kan leren functioneren als werknemer
  • de leerling leert werken in een arbeidsorganisatie
  • de leerling leert vakspecifieke vaardigheden
  • de leerling ontwikkelt een professionele beroepshouding
Op welke basis worden leerlingen ingedeeld?

De leerlingen zijn ingedeeld in fases op basis van leeftijd en ontwikkelingsperspectief. De indeling wordt jaarlijks geëvalueerd door de Commissie van Begeleiding. De indeling van de laatste, individuele stage wordt zoveel mogelijk gedaan in overleg met de ouders/verzorgers van de leerlingen. Voor aanvang van deze stage doen leerlingen een beroepskeuze test.

Kunnen leerlingen ook blijven op het stagebedrijf/ dagbestedingsinstantie?

We streven ernaar dat de leerlingen mogen uitstromen in het bedrijf of dagbesteding waar ze stage lopen. Maar dat lukt niet altijd.

Wat kan ik als ouder doen om mijn kind voor te bereiden op de stage?

Op het moment dat leerlingen individuele stage kunnen lopen, met een mogelijke uitstroom naar werk, is het noodzakelijk dat leerlingen zelfstandig kunnen reizen. De school heeft hier geen onderwijsaanbod in, er wordt van de ouders verwacht dat zij hun kind hierin stimuleren.

Waar kan ik mij als bedrijf aanmelden om een leuke stageplek aan te bieden?

Wij vinden het enorm fijn om goede stageplekken te hebben voor onze leerlingen. Bedrijven en organisaties kunnen zich aanmelden op deze pagina, hier staat ook alle informatie die je als bedrijf wilt weten betreffende onze stages.