1. Home
 2.  | 
 3. VSO
 4.  | 
 5. Stages
 6.  | Op Zuid

Op Zuid

Stap voor stap voorbereiden op de toekomst

Onze leerlingen leren vooral uit de praktijk. Alle leerlingen lopen daarom meerdere keren stage om zoveel mogelijk ‘levensecht’ te leren en verschillende praktijkervaringen op te doen. Dat begint met een stage/activiteit binnen de veilige omgeving van de school onder begeleiding en eindigt met een externe stage zonder directe begeleiding vanuit school. Tijdens de stages kunnen leerlingen ervaringscertificaten (EVC) behalen. Wanneer een leerling kan beginnen met een externe stage is afhankelijk van de mogelijkheden en voorkeur van de leerling en het aantal stageplaatsen dat daarbij aansluit.

Wij hebben een ruim aanbod in stages. Hierdoor kunnen wij onze leerlingen voorbereiden op een toekomst die aansluit bij hun eigen kracht en talenten. 

Orientatie branches richting stage en uitstroom

1e Fase – Orientatie op beroepen en branches

Beroepsoriëntatie
In deze fase brengt de groep/klas minimaal 1x per schooljaar een bezoek aan een stagebedrijf of dagbestedingsplek. De leerling oriënteert zich daarnaast op beroepen via bijvoorbeeld computer, spreekbeurt, ouderpresentatie etc.

Zedemo arbeidstraining
Het oefenen van de (fijn)motorische werknemersvaardigheden om leerlingen beter voor te bereiden  op hun stage en toekomstige werkplek. Meer informatie >

Oriëntatiebranche
Er wordt een dagdeel  oriëntatie kennismakingslessen branche gegeven: de leerlingen maken kennis met de branches Consumptieve Techniek, Groen, Techniek, Schoonmaak, Handel & conomie en textiel. Zelfredzaamheid speelt in deze fase de hoofdrol. De leerlingen wisselen om de 6 weken van vakgroep.

2e Fase – Stroomlijnen van vakrichting/branchekeuze

Branchelessen
De branchelessen zijn in het 1e deel van deze fase groepsstages binnen de school. Leerlingen starten in een traineeprogramma van diverse branches, waar zij beginnende werknemers-vaardigheden leren. Zij verrichten werkzaamheden binnen de branches horeca- techniek-groen- schoonmaak- handel &economie- textiel.

Groepsstage = Werk Ervarings Plek (WEP)
In het tweede deel van Fase 2 gaan de leerlingen onder begeleiding mee lopen/werken in een bedrijf. Dit gebeurt onder leiding van een praktijkbegeleider, die ook met de leerlingen oefent om gebruik te maken van het openbaar vervoer. Dit gebeurt altijd onder begeleiding.

Beroepskeuzetest
Leerlingen krijgen in deze fase een beroepskeuzetest, waarbij samen met de leerling, ouders en de Stagecoördinator bepaald wordt welke uitstroommogelijkheden er zijn en welke sectoren de voorkeur hebben van de leerling. De route, evaluatie en bijstellen van de route wordt vastgelegd in het transitiedocument.

Externe stage (afhankelijk van leeftijd en “kunnen”)

 1. Gerichte branche stage Stageduur: 1-2 dagen / De leerling loopt individueel stage, waarin de leerling kan ontdekken waar zijn/haar mogelijkheden en interesses liggen.
 1. Beroepsvoorbereidende stage 1-2-3 dagen / Een langer durende individuele stage, gericht op het opdoen van werkervaring en inoefenen van de werkzaamheden. Deze werkzaamheden sluiten aan op een mogelijk toekomstige arbeidssituatie. Het stuk cognitief vermogen is erg belangrijk voor de stageduur (1-3 dagen).

3e fase - Externe stage buiten de school

Externe stage

 1. Gerichte branche stage De leerling loopt individueel stage waarin hij/zij kan ontdekken waar zijn of haar mogelijkheden en interesses liggen. Het aantal dagen stage ligt op 3-4.
 2. Beroepsvoorbereidende stage Een langer durende individuele stage, gericht op het opdoen van werkervaring en inoefenen van de werkzaamheden. Deze werkzaamheden sluiten aan op een mogelijk toekomstige arbeidssituatie. Het aantal dagen ligt op 3-4.

3e fase - transitiefase

Plaatsingsstage beschut werken en arbeid
Als een leerling in deze fase verkeert loopt hij/zij 4 dagen stage. De stagecoördinator en UWV/Gemeente maken afspraken met toekomstige werkgever en zorgen voor een optimale overdracht.

Plaatsingsstage dagbesteding
Voor de Dagbestedingsleerlingen is de periode van stagelopen minimaal 2×6 weken of indien er een PGB aanwezig is, wordt een stageperiode ruimer ingezet. In dit geval kan het zo zijn dat de leerling al in Fase 2 stage gaat lopen.

Super trots zijn wij op onze leerling Elif die sinds september stage loopt op het Rotterdamse stadhuis. RTV Rijnmond maakte een korte reportage. 

NB In de film staat nog onze oude naam VSO AJ Schreuder genoemd. Wij heten sinds 1 januari 2019 Accent VSO Op Zuid. Het stageaanbod blijft ongewijzigd. 

Voorbeelden van leuke stageplekken bij accent

Stagelocaties werk

Leerlingen kunnen komen te werken op een het stadhuis, bij sociaal werkbedrijf Robedrijf, bij een Hema, Wibra of AH-vestiging, bij Fruity Pack, bij groothandel Sligro en bij isolatiebedrijf Econtras.

stagelocaties dagbesteding

Deze stages worden in het algemeen gevolgd bij dagcentra of projecten van zorgaanbieders als Fröbel en de Koekfabriek.

Accent Praktijkonderwijs Rotterdam

Bij het Robedrijf pakken leerlingen allerlei artikelen in zoals tubes tandpasta, bier, etc. en kunnen zij doorstromen naar branchespecifieke werkzaamheden zoals het maken van elektra kabels, schoonmaken, assisteren in de bediening of in het magazijn,

Accent Praktijkonderwijs Rotterdam

Bij de Hema kunnen leerlingen allerlei verschillende activiteiten verrichten, zoals het assisteren in de horeca en bij de koopjeshoek met kleding.

Accent Praktijkonderwijs Rotterdam

Bij de Koekjesfabriek leren leerlingen allerlei vaardigheden voor professioneel bakker zoals deeg aanzetten (voorbereiden), uitrollen, uitsteken, op de bakplaat leggen en bakken in de oven.

veelgestelde vragen

Wat zijn stagedoelen?
 • de leerling loopt zelfstandig stage buiten de school
 • de leerling kan leren functioneren als werknemer
 • de leerling leert werken in een arbeidsorganisatie
 • de leerling leert vakspecifieke vaardigheden
 • de leerling ontwikkelt een professionele beroepshouding
Op welke basis worden leerlingen ingedeeld?

De leerlingen zijn ingedeeld in fases op basis van leeftijd en ontwikkelingsperspectief. De indeling wordt jaarlijks geëvalueerd door de Commissie van Begeleiding. De indeling van de laatste, individuele stage wordt zoveel mogelijk gedaan in overleg met de ouders/verzorgers van de leerlingen. Voor aanvang van deze stage doen leerlingen een beroepskeuze test.

Kunnen leerlingen ook blijven op het stagebedrijf/ dagbestedingsinstantie?

We streven ernaar dat de leerlingen mogen uitstromen in het bedrijf of dagbesteding waar ze stage lopen. Maar dat lukt niet altijd.

Wat kan ik als ouder doen om mijn kind voor te bereiden op de stage?

Op het moment dat leerlingen individuele stage kunnen lopen, met een mogelijke uitstroom naar werk, is het noodzakelijk dat leerlingen zelfstandig kunnen reizen. De school heeft hier geen onderwijsaanbod in, er wordt van de ouders verwacht dat zij hun kind hierin stimuleren.

LET OP:

De geplande open dagen en open lesmiddagen gaan vanwege de Corona maatregelen momenteel NIET door. U kunt uw kind wel aanmelden bij de gewenste locatie en/of een afspraak maken voor een individuele rondleiding.
Kijk voor actuele informatie op de Corona-pagina.