1. Home
  2.  | 
  3. Accent
  4.  | Organisatie

Organisatie

CVO Accent

Op 2 locaties in Rotterdam verzorgt Accent Voortgezet Speciaal Onderwijs. Deze locaties horen bij de CVO Accent organisatie. Daarnaast verzorgt CVO Accent praktijk- en avondonderwijs in de regio Rotterdam. Op alle Accent scholen krijgen leerlingen les op hun eigen niveau en in hun eigen tempo. We houden rekening met de mogelijkheden van iedere leerling.

De Accent organisatie bestaat uit de volgende onderdelen:

VISIE EN PIJLERS

Met onze combinatie van praktijkonderwijs en individuele ondersteuning dragen wij bij aan de talentontwikkeling en het vakmanschap van onze leerlingen, zodat zij na school zelfstandig kunnen leven, wonen en werken. Zo bereiden we onze leerlingen in maximaal 5 jaar voor op actieve deelname aan de maatschappij.

Pijlers van ons onderwijs

1 Goed onderwijs voor het leven
Wij stimuleren leerlingen om steeds meer regie te nemen over hun eigen leerprocessen. Wij zien dit als ideale springplank naar de maatschappij. Speerpunten van ons onderwijs en onze begeleiding zijn dan ook naast cognitieve kennis en vaardigheden, socialisatie en persoonsvorming.

2 Vernieuwend onderwijs, bij de tijd
Wij sluiten ons onderwijs aan op de continu veranderende maatschappij, waardoor ons aanbod qua vorm en inhoud bij de tijd blijft. Dit betekent ook dat we maatwerk in onderwijs en niveau leveren, een aantrekkelijke (werk)omgeving bieden en in verbinding staan met het bedrijfsleven.

3 Inclusieve identiteit: ontmoeting
Bij ons hoort iedereen erbij en doet iedereen mee. Vanuit de driehoek ‘jij, ik en de wereld’ stimuleert ons onderwijs ontmoeting over de grenzen van de verschillende achtergronden heen. Onze waarden bieden daarbij houvast en zorgen voor verbinding.

4 Professioneel en lerend
Wij zijn zelf ook een lerende organisatie met professionals die zichzelf continu verbeteren. Door de krachten slim te bundelen en samen te werken, is het geheel van ons onderwijsaanbod meer dan de som der delen. Individueel en als groep tonen wij leiderschap en initiatief.

5 Met plezier samen sterk
Wij hebben plezier in ons werk en zijn trots op onze school. Onze school staat dan ook bekend als fijne plek om te werken. Leerlingen en hun ouders waarderen ons enthousiasme. Wij halen meerwaarde en plezier uit samenwerking onderling en met anderen.

Meer weten over CVO?

Accent maakt deel uit van de Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs (CVO) te Rotterdam e.o. Met zo’n 21.000 leerlingen behoort CVO tot de grotere schoolbesturen van Nederland. CVO is werkgever voor ongeveer 2.350 medewerkers. Meer info over CVO staat op de website.

CVO Nieuws

Binnen CVO hebben we het magazine CVOpen dat twee keer per jaar verschijnt en wordt toegestuurd aan ruim 2.300 medewerkers van CVO en aan relaties. Naast CVOpen heeft CVO ook een digitale nieuwsbrief voor medewerkers en relaties. Abonneren op de digitale nieuwsbrief doe je hier.

VERTROUWENSPERSOON CVO ACCENT

De externe vertrouwenspersoon van CVO Accent is Mevrouw Carin Naber Van Halm, zij is een LW erkend vertrouwenspersoon.

Tel. 06 - 45 37 88 62
e-mail info@nabervanhalm-consultancy.nl

SCHOOLPLAN

In het schoolplan ‘Accent wérkt!’ staan onze ambities en doelen t/m 2023. Het schoolplan is ontwikkeld binnen de kaders van de Strategische Visie van ons bestuur, het CVO: Goed onderwijs voor het leven.

Voor het schooljaar 2023-2024 is een addendum geschreven bij het huidige schoolplan. Het nieuwe schoolplan 2024-2028 verschijnt dit schooljaar.