1. Home
  2.  | 
  3. VSO
  4.  | 
  5. Fases
  6.  | Op Zuid

Op Zuid

3 fasen

Om goed aan te sluiten bij het ontwikkelingsniveau van leerlingen, is het onderwijs op onze school ingedeeld in 3 fases. In principe blijft een leerling tot zijn of haar 18e op school, bij hoge uitzondering tot het 20e levensjaar, wanneer de leerling nog cognitieve groei laat zien.

Oriëntatie fase

12-14 jaar

In deze fase volgen de leerlingen verschillende algemene vakken als rekenen, Nederlands, Engels en aardrijkskunde, en maken zij tijdens de praktijkvakken kennis met verschillende praktische vaardigheden die nodig zijn voor werk, deelname aan de dagbesteding en deelname aan de maatschappij. Ook lopen zij een of meerdere interne stage(s). Tijdens deze fase maken de leerlingen kennis met alle praktijkvakken in een carrouselvorm. Elke 6 weken wisselt het praktijkvak.

Voorbereidende fase

15-16 jaar

Ook in deze fase volgen de leerlingen verschillende algemene en praktijkvakken. Het accent van deze fase verschuift naar het leren toepassen van de praktische vaardigheden tijdens een aantal korte praktijksituaties zoals een externe/groepsstage en activiteiten. Deze fase korten we ook wel af tot WEP (WerkErvaringsProject). 

Transitie fase

17-18 jaar

Het accent van deze fase ligt op het eigen maken van de praktische vaardigheden tijdens langere, externe praktijksituaties als voorbereiding op het verlaten van de school en actieve deelname aan de maatschappij. Deze fase noemen we ook wel WEP en individuele stage.

Veelgestelde vragen

Wat zijn praktische vaardigheden?

Dit zijn allerlei sociale, communicatieve en werknemersvaardigheden die de leerlingen nodig hebben om zelfredzaam te zijn in de maatschappij. Bijvoorbeeld leren samenwerken, omgaan met de mening van een ander en onderlinge problemen oplossen. Maar ook leren plannen, zelfstandig boodschappen doen, koken en voor jezelf zorgen. Daarnaast kunnen leerlingen als dit past bij hun ontwikkelingsprofiel vakspecifieke vaardigheden leren. Zo leren zij bijvoorbeeld bij de branche Facilitaire Dienstverlening schoonmaakwerkzaamheden zoals stoffen, stofzuigen en ramen lappen, en bij de branche Groen leren zij planten en bomen te onderhouden.

Waarom lopen leerlingen stages?

Onze leerlingen leren vooral uit de praktijk. Alle leerlingen lopen daarom meerdere keren stage om zoveel mogelijk ‘levensecht’ te leren en verschillende praktijkervaringen op te doen. Dat begint met een stage/activiteit binnen de veilige omgeving van de school onder begeleiding en eindigt met een externe stage zonder directe begeleiding vanuit de school.

Krijgen leerlingen huiswerk?

Leerlingen krijgen soms extra oefenstof als huiswerk mee bijvoorbeeld om hun woordenschat te vergroten. Huiswerk is altijd maatwerk. Sommige leerlingen krijgen geen huiswerk, maar worden volledig op school begeleid.

In fase 1 maken leerlingen kennis met allerlei praktische vaardigheden, in fase 2 leren zij deze vaardigheden toe te passen en in fase 3 maken zij deze vaardigheden eigen tijdens externe stages of activiteiten.