1. Home
  2.  | 
  3. VSO
  4.  | Alles over VSO

Alles over VSO

Wat is voortgezet speciaal onderwijs?

Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) is onderwijs voor jongeren van 12 t/m 18 jaar die specialistische of intensieve begeleiding nodig hebben om tot leren te komen. Beide locaties van Accent VSO zijn cluster 3 scholen voor leerlingen met een verstandelijke beperking. Leren gaat bij onze leerlingen niet vanzelf. Op onze scholen krijgen zij daarom extra veel persoonlijke aandacht en een specifieke aanpak om tot ontwikkeling te komen.

Ons onderwijs

Wij leren leerlingen zich te ontwikkelen op gebied van zelfredzaamheid. Taal en rekenen leren zijn daarvoor belangrijk, maar zij leren ook allerlei praktische vaardigheden tijdens de branchelessen.

De branches bestaan uit:
• Facilitaire dienstverlening en Zorg
• Groen
• Handel en Economie 
• Techniek 
• Consumptieve Technieken

Ook leren ze allerlei praktische vaardigheden, bijvoorbeeld: voor jezelf opkomen, samenwerken en je goed verzorgen. Wij sluiten de lessen aan op de leefwereld van onze leerlingen. Wat zij leren moet voor hen betekenis hebben. Daarom krijgen de leerlingen in kleine klassen van gemiddeld 12 leerlingen les, leren zij allerlei praktische vaardigheden die zij nodig hebben om hun zelfredzaamheid te vergroten en koppelen wij de lesstof zoveel mogelijk aan praktijkervaringen. Onze scholen hebben dan ook verschillende, goed uitgeruste vaklokalen en organiseren allerlei activiteiten en stages binnen en buiten de school.

Ontwikkelingsperspectief

Voor iedere leerling stelt de school een ontwikkelingsperspectief (OPP) op. In het OPP staat omschreven wat de leerling nu kan en wat de school en ouders/verzorgers verwachten dat de leerling kan en kent bij het verlaten van de school. Er staat in beschreven in hoeverre de leerling zich bijvoorbeeld kan ontwikkelen op gebied van zelfstandig Wonen, Werken, Vrije tijd en Burgerschap. Zo wordt de leerlijn en de verwachte ontwikkelingslijn voor iedereen duidelijk. Om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de individuele mogelijkheden van iedere leerling, is ons onderwijs opgedeeld in drie leerroutes. Zie voor meer info de locatie pagina’s van Op Noord en Op Zuid.

Veilige, gezellige scholen

Onze scholen zijn gezellige, veilige en niet al te grote scholen. Iedereen kent elkaar. Iedere leerling heeft een vaste docent. Ook zijn er verschillende onderwijsassistenten die de docenten bij de lessen ondersteunen. Hierdoor kan er veel individuele begeleiding worden gegeven bij het leren van de lesstof en het aanleren van allerlei vaardigheden. Naast docenten werken er ook veel andere mensen zoals een conciërge, een stagecoördinator, een ondersteuningscoördinator en een orthopedagoge. Al deze mensen willen de leerlingen vooruithelpen en ervoor zorgen dat zij met plezier hun schooltijd doorbrengen.

Specifieke groepen

Accent VSO Op Zuid heeft drie gespecialiseerde groepen:

1. VT-klas
Een specifieke Taalklas voor leerlingen die de Nederlandse taal nog niet goed beheersen. Leerlingen kunnen komen uit een ISK klas of rechtstreeks uit het buitenland en krijgen extra lessen Nederlands op hun eigen niveau aangeboden.

2. VP-klas
Een specifieke klas voor leerlingen, die op een hoger niveau functioneren en leren, tussen het niveau van vso en praktijkonderwijs in. Zij werken uit methodes van het praktijkonderwijs. Door de fusie met de praktijkscholen van Accent zijn we sinds 2019 op onze school gestart met deze vso-pro klas. Indien mogelijk en gewenst kunnen leerlingen (praktijk)lessen volgen op een van onze praktijkscholen en zo mogelijk opstromen naar het praktijkonderwijs. Dit gebeurt eerst via een proefplaatsing en warme overdracht op een van de Accent-scholen en kan daarna omgezet worden naar een definitieve plaatsing.

3. VE-klas
In deze klas wordt er bij de leerlingen nog meer aandacht besteed aan sociale vaardigheden, weerbaarheid en emotionele vaardigheden.

In plaats van te kijken wat de leerling beperkt, zoeken wij naar wat hij/zij nodig heeft om tot ontwikkeling te komen.

Samenwerking scholen

Accent geeft ook praktijk- en avondonderwijs in de regio Rotterdam. Dit kan een mooie aansluiting zijn voor sommige leerlingen op het vso. Daarnaast kunnen onze leerlingen profiteren van het totale onderwijsaanbod van Accent. We kunnen lessen van het praktijkonderwijs aanbieden aan leerlingen die meer uitdaging nodig hebben. Ook hebben we een specifieke vso-praktijkonderwijs groep. Om de leerlingen van deze groep het maximale aan ontwikkeling te kunnen bieden, werken we intensief samen met de Accent praktijkscholen.

Aanmelding en toelating

Heb je een keuze gemaakt en wil je je op één van onze scholen komen? Vraag dan aan je ouders/verzorgers om je aan te melden door het aanmeldingsformulier in te vullen. Of te bellen met de school van jouw voorkeur.

Veelgestelde vragen

Verlaten alle leerlingen met 18 jaar de school?

Nee, de meeste leerlingen verlaten de school als zij 18 jaar zijn. In uitzonderingsgevallen kan de schooltijd verlengd worden tot het jaar dat de leerling 20 jaar wordt. Bijvoorbeeld zodat een leerling de opleiding kan afmaken. Of omdat langer onderwijs de leerling betere kansen biedt op de arbeidsmarkt.

Wat zijn de uitstroommogelijkheden?

De ene leerling gaat als jongvolwassene werken in het bedrijfsleven, eventueel onder begeleiding van een jobcoach. De andere leerling stroomt uit naar begeleide dagbesteding. Bij binnenkomst van een leerling op onze school stellen we het ontwikkelingsperspectief (OPP) voor de leerling vast. In dit perspectief staat ook de verwachte uitstroommogelijkheid van de leerling beschreven. Dit OPP wordt besproken met de ouders/verzorgers van de leerling.

Hoe volgt de school de ontwikkeling van leerlingen?

Van iedere leerling wordt de ontwikkeling nauwkeurig bijgehouden in het digitale leerlingvolgsysteem ParnasSys. Om vast te kunnen stellen wat de vorderingen van een leerling zijn, worden voor een aantal gebieden toetsen afgenomen. Om de ontwikkeling van het sociaal emotionele niveau van de leerling te kunnen volgen en begeleiden, maken we gebruik van volgsysteem Zien.

Ook wordt de leerling op vaste momenten geobserveerd.

De docenten en de ondersteuningscoördinator evalueren tijdens het schooljaar regelmatig de ontwikkeling en het functioneren van de leerlingen.

Is er naschoolse begeleiding?

Als de leerling de school heeft verlaten, houdt de stagecoördinator nog 2 jaar contact met de werkgever/dagbestedingsinstantie van de leerling. Deze nazorg bestaat uit het verlenen van hulp bij een probleem tijdens werk en uit het blijven volgen van de leerling.