Home | VSO | Vakken | Op Noord

Op Noord

Speciaal onderwijs

Leerlingen krijgen algemene vakken en praktijkvakken. Daarnaast bieden wij verschillende extra’s aan. Afhankelijk van het ontwikkelingsprofiel van de leerlingen kunnen zij ervaringscertificaten (EVC) behalen voor verschillende praktijkvakken.

ALGEMENE VAKKEN O.A.

 • Godsdienst
 • Nederlands
 • Rekenen
 • Aardrijkskunde
 • Geschiedenis
 • Biologie
 • Tekenen
 • Textiele Vorming
 • Muziek

Praktijkvakken

 • Techniek
 • Consumptieve Technieken (Horeca)
 • Magazijn en Schoonmaak
 • Groen
 • Handel en Economie
 • Zorg en Welzijn

Sommige praktijkvakken worden aangeboden op een andere locatie. Altijd onder begeleiding van een vakdocent. Zo werken we voor het vak Groen samen met boerderij Het Lansingerland.

Elke week is er een oefentherapeut van ‘In Balans Oefentherapie’ op school aanwezig. 

Topacademies

Als het past bij het ontwikkelingsprofiel kunnen leerlingen deelnemen aan een topacademie. Een topacademie gaat verder dan een gewone stageplek. Leerlingen lopen gemiddeld 2 dagen per week stage en krijgen 1 dag per week les van een docent bij het bedrijf. Zie de website topacademies voor meer informatie.                                                                                      

Extra's

 • Onze school participeert in 3 topacademies: vakscholen bij een bedrijf waar leerlingen worden opgeleid tot vakmensen. De topacademies zijn: Groen i.s.m. Binder en Van der Spek, Metaal i.s.m. Ferro-fix en schoonmaak i.s.m. CSU.
 • Zedemo lessen voor het oefenen van (fijn)motorische handvaardigheden.
 • Verschillende lessen op gebied van sport, spel en dans, ook in samenwerking met Special Heroes: een programma waarmee leerlingen kennismaken met verschillende lokale sport- en cultuuraanbieders.
 • Lessen rationele en seksuele vorming (SVR).
 • Lessen actief burgerschap en sociale integratie.

Veelgestelde vragen

Zijn er ook keuzevakken?

Nee, er zijn (nog) geen keuzevakken. In principe volgen alle leerlingen dezelfde vakken, op een eigen niveau.

Waarom geeft de school SVR lessen?

Om onze leerlingen op te leiden tot weerbare en zelfredzame burgers besteden wij aandacht aan de rationele en seksuele vorming.

Locaties

(voorheen VSO De Regenboog)

(voorheen VSO AJ Schreuder)