1. Home
  2.  | 
  3. Praktische informatie
  4.  | Kennismaken

Kennismaken

Ouders/verzorgers die hun kind willen aanmelden bij één van de Accent VSO-scholen worden eerst uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. De school van uw voorkeur informeert u tijdens dit gesprek graag over de mogelijkheden voor uw kind.

Kennismakingsgesprek

In het kennismakingsgesprek ontvangen ouders/verzorgers informatie over de school, de identiteit, de onderwijsmethoden, de stages, de verschillende profielen en de visie op het onderwijs. Ook ontvangen zij informatie over de toelatingseisen en de toelatingsprocedure. In het algemeen kunnen leerlingen met een toelaatbaarheidsverklaring voor zml of zml-mg op de Accent VSO-scholen worden geplaatst. Deze verklaring kan alleen worden aangevraagd bij het samenwerkingsverband door de school waar de leerling staat ingeschreven in overleg met zijn/haar ouders/verzorgers.

Voor het maken van een afspraak voor een kennismakingsgesprek kunt u contact opnemen met één van onze locaties, of meld u aan via onderstaande knop.

Instromen tijdens het schooljaar

Zit uw kind nu op een andere middelbare school en geeft de school het advies om naar het voortgezet speciaal onderwijs te gaan? Of bent u verhuisd en zoekt u een nieuwe school voor uw kind? Dan laten we u en uw kind graag kennismaken met (één van) de Accent VSO-scholen. Neemt u dan ook contact op met de school van uw voorkeur en dan maken we een afspraak voor een kennismakingsgesprek.

Meer informatie of vragen?

Kom dan naar onze jaarlijkse open dag of neem contact met ons op. Ieder jaar organiseren wij op beide Accent VSO-scholen een open dag voor jongeren met hun ouders, verzorgers of begeleiders.

Heeft u de open dag gemist? Dan laten wij graag onze school op een ander moment aan u zien. U kunt contact opnemen en een afspraak maken met één van de locaties.

Procedure overaanmelding en voorrangsregels

Onze locaties volgen de afspraken m.b.t. overaanmelding volgens De OverstapRoute. 

De locatie Op Noord hanteert de volgende voorrangsregel:
Leerlingen afkomstig van SO De Regenboog krijgen voorrang.

Contact

Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met:

Accent VSO Op Noord
mevr. N. Lautenslager, directeur
Tel: 010 - 285 78 28

Accent VSO Op Zuid
mevr. S. Wennekendonk, directeur
Tel: 010 - 293 08 08

Koers VO

Koers VO is het samenwerkingsverband passend onderwijs voor middelbare scholen in de regio Rotterdam. Hieronder vallen ruim honderd scholen voor voortgezet (speciaal) onderwijs.

Veelgestelde vragen

Hoe is het vervoer naar school geregeld?

Veel leerlingen komen met aangepast vervoer naar school. Ook zijn er leerlingen die gebruik maken van het openbaar vervoer. Een enkeling komt met de fiets naar school, al dan niet samen met een ouder/begeleider. Op het schoolplein staat een fietsenstalling voor de leerlingen.

Het leerlingenvervoer wordt geregeld door de gemeente waar de leerlingen wonen. Ouders moeten een aanvraag indienen voor een vergoeding van de kosten van het vervoer. Op school is men altijd bereid een helpende hand te bieden bij deze aanvraag. In principe geldt: vervoer binnen Rotterdam met de bus Rotterdam-Zuid of met de taxi; vervoer buiten Rotterdam met de taxi. 

Wat is de commissie van begeleiding?

De commissie van begeleiding wordt gevormd door de directeur van de school, de locatieleider, de ondersteuningscoördinator, de orthopedagoog, de maatschappelijk werker (MEE Rotterdam). De directeur van de school is voorzitter en eindverantwoordelijk.