1. Home
  2.  | 
  3. Scholen
  4.  | 
  5. Op Noord
  6.  | Voor ouders

Voor ouders

Een goede samenwerking met ouders/verzorgers vinden wij belangrijk. Dit contact verloopt vooral via de docent van uw kind. Aan het begin van het schooljaar nodigt de docent u uit voor een startgesprek. Daarnaast spreekt u 2 keer per jaar, halverwege en in de laatste maand van het schooljaar, met de docent en uw kind over de ontwikkeling van het ontwikkelingsperspectiefplan (OPP)

Medezeggenschapsraad (MR)

Accent VSO Op Noord heeft een medezeggenschapsraad (MR). Daarin zitten vertegenwoordigers van het schoolpersoneel en van de ouders. De overheid heeft de MR bepaalde bevoegdheden gegeven, waardoor deze invloed kan uitoefenen op het beleid van het schoolbestuur.

In de MR zitten momenteel:

  • Dhr. D. Stubbe (ouder)
  • Slavisa Filipovic (ouder)
  • Gunther Kitzmüller
  • Monique Noordam

We zijn hard op zoek naar nieuwe ouders/verzorgers die deel willen nemen aan de MR. Als u geïnteresseerd bent in lidmaatschap van de MR of een keer een vergadering bij wilt wonen, neemt u dan gerust contact op met één van de MR-leden.

Nieuwsbrief

Wij geven regelmatig een nieuwsbrief aan uw kind mee om u op de hoogte te houden van ontwikkelingen in en rond de school.

MEE Rotterdam

Vanuit MEE Rotterdam heeft de school een schoolmaatschappelijk werker in dienst. Met haar kan contact worden opgenomen als er vragen zijn over opvoeding, vrijetijdsbesteding, dagopvangmogelijkheden, (toekomstige) woonvoorzieningen, etc. T: 010 – 282 11 11. Of zie de website

Social media