1. Home
  2.  | 
  3. Contact
  4.  | Inschrijfformulier Accent VSO OpZuid

Inschrijfformulier Accent VSO OpZuid

Geachte ouder/verzorger,

Fijn dat u uw zoon of dochter aanmeldt bij Accent VSO Op Zuid. Hieronder treft u ons inschrijfformulier. Wij vragen u vriendelijk dit formulier zo volledig mogelijk in te vullen. Met het invullen bent u ongeveer 30 minuten bezig. Het is niet mogelijk ingevulde gegevens tussentijds op te slaan om op een ander moment verder te gaan met invullen. Nadat u alles hebt ingevuld verstuurt u vervolgens het formulier met de knop ‘Inschrijfformulier versturen’. Deze knop vindt u onderaan het formulier.

De volgende documenten moeten tijdens het invullen worden geupload. Zorg a.u.b. dat u onderstaande gescand heeft:

  • paspoort kind;
  • paspoort ouders;
  • beschikking voogdij;
  • pasje ziektenkosten;
  • verslagen van leerlingen;

Wij vinden het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met de persoonsgegevens van u en van uw zoon of dochter. We willen deze gegevens goed beveiligen. Nadat u de aanmelding hebt ingestuurd ontvangt u van onze leerlingenadministratie een e-mailbericht. Daarin vindt u de inloggegevens die nodig zijn om het formulier te ondertekenen. De inloggegevens zijn dus nodig voor een rechtsgeldige handtekening. Het is mogelijk dat u dit e-mailbericht pas na enkele werkdagen ontvangt.

Namens de directie van Accent VSO Op Zuid


Wat gebeurt er met mijn aanmelding?

Wij nemen z.s.m. contact met u op om een afspraak te maken voor een persoonlijk gesprek.