1. Home
  2.  | 
  3. Praktische informatie
  4.  | Aanmelden

Aanmelden

Kiest u voor Accent VSO?

Ouders/verzorgers die hun kind willen aanmelden bij één van de Accent VSO-scholen worden uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. De school van uw voorkeur informeert u tijdens dit gesprek graag over de mogelijkheden voor uw kind.

Kennismakingsgesprek

In het kennismakingsgesprek ontvangen ouders/verzorgers informatie over de school, de identiteit, de onderwijsmethoden, de stages, de verschillende profielen en de visie op het onderwijs. Ook ontvangen zij informatie over de toelatingseisen en de toelatingsprocedure. In het algemeen kunnen leerlingen met een toelaatbaarheidsverklaring voor zml of zml-mg op de Accent VSO-scholen worden geplaatst. Deze verklaring kan alleen worden aangevraagd bij het samenwerkingsverband door de school waar de leerling staat ingeschreven in overleg met zijn/haar ouders/verzorgers. 

Voor het maken van een afspraak voor een kennismakingsgesprek kunt u contact opnemen met (één van) onze locaties.

Instromen tijdens het schooljaar

Zit uw kind nu op een andere middelbare school en geeft de school het advies om naar het voortgezet speciaal onderwijs te gaan? Of bent u verhuisd en zoekt u een nieuwe school voor uw kind? Dan laten we u en uw kind graag kennismaken met (één van) onze VSO-scholen. Neemt u daarvoor contact op met de school van uw voorkeur. We maken dan een afspraak voor een kennismakingsgesprek.

Voor het maken van een afspraak voor een kennismakingsgesprek kunt u contact opnemen met één van onze locaties.

Contact

Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met:

Accent VSO Op Noord
mevr. Narjara Lautenslager, directeur
Tel: 010 - 285 78 28

Accent VSO Op Zuid
mevr. S. Wennekendonk, directeur
Tel: 010 - 293 08 08

Koers VO

Koers VO is het samenwerkingsverband passend onderwijs voor middelbare scholen in de regio Rotterdam. Hieronder vallen ruim honderd scholen voor voortgezet (speciaal) onderwijs.

Veelgestelde vragen

Hoe is het vervoer naar school geregeld?

Veel leerlingen komen met aangepast vervoer naar school. Ook zijn er leerlingen die gebruik maken van het openbaar vervoer. Een enkeling komt met de fiets naar school, al dan niet samen met een ouder/begeleider. Op het schoolplein staat een fietsenstalling voor de leerlingen.

Het leerlingenvervoer wordt geregeld door de gemeente waar de leerlingen wonen. Ouders moeten een aanvraag indienen voor een vergoeding van de kosten van het vervoer. Op school is men altijd bereid een helpende hand te bieden bij deze aanvraag. In principe geldt: vervoer binnen Rotterdam met de bus Rotterdam-Zuid of met de taxi; vervoer buiten Rotterdam met de taxi. 

Wat is de commissie van begeleiding?

De commissie van begeleiding wordt gevormd door de directeur van de school, de locatieleider, de ondersteuningscoördinator, de orthopedagoog, de maatschappelijk werker (MEE Rotterdam). De directeur van de school is voorzitter en eindverantwoordelijk.