1. Home
  2.  | 
  3. Op Zuid
  4.  | VSO/PRO klas op VSO Op Zuid goed van start gegaan vanaf de zomervakantie

VSO/PRO klas op VSO Op Zuid goed van start gegaan vanaf de zomervakantie

18 december 2019

Door de fusie met de 4 praktijkscholen van Accent zijn er vanaf januari 2019 meer ontwikkelmogelijkheden voor de VSO leerlingen van de voormalige VSO A.J. Schreuderschool ontstaan.

Zo is er vanaf de zomervakantie een PRO (praktijkonderwijs) /VSO klas gevormd, waarin de “grensleerlingen” op PRO/VSO niveau gedifferentieerd individueel onderwijs ontvangen.

Er wordt intensief samengewerkt en overlegd met de docenten van de 4 Accent scholen voor Praktijkonderwijs om optimale ontwikkelkansen voor alle leerlingen aan te kunnen bieden.

Zo zijn er nieuwe lesmethoden van Deviant aangeschaft en nieuwe computerprogramma’s, waarmee de leerlingen aan het werk zijn. Ook bezoeken de docenten regelmatig de Accent scholen voor praktijkonderwijs.

De mentoren van deze PRO/VSO groep mevr. N. Reijgersberg en mevr. N. Vlietland zijn tot nu toe erg enthousiast en volgen de leerresultaten van hun leerlingen nauwgezet.